Menu

Viện Hợp tác Nghiên cứu Ung thư & Phát triển Sức khỏe Cộng đồng

Giới thiệu

Viện Hợp tác Nghiên cứu Ung Thư và Phát triển Sức Khỏe Cộng Đồng, viết tắt là ICRC được thành lập ngày 01 tháng 8 năm 2018 (trước đây là Trung tâm Hợp tác Nghiên cứu Ung thư và Phát triển Sức khỏe Cộng đồng , gọi tắt là  CCRC,  được thành lập vào năm 2015)  là một tổ chức khoa học và công nghệ, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu ung thư và hỗ trợ phát triển sức khỏe cộng đồng thông qua các dự án và chương trình nghiên cứu về ung thư và can thiệp tại cộng đồng.

ICRC có đội ngũ gồm các Giáo sư, Tiến sĩ, Bác Sĩ, các chuyên gia đã và đang công tác trong lĩnh vực ung thư, giải phẫu bệnh, y tế dự phòng, sức khoẻ sinh sản, quản lý và điều phối chương trình từ các cơ quan y tế Việt Nam và các tổ chức quốc tế, đã từng tham gia công tác chẩn đoán, điều trị và các chương trình sàng lọc ung thư trong cộng đồng.

ICRC có Chức năng và nhiệm vụ: 

- Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để tìm kiếm các chương trình, dự án, nhằm tài trợ cho các nghiên cứu, đào tạo và các chương trình can thiệp cộng đồng nhằm cải thiện và nâng cao sức khỏe của người dân.

- Hợp tác với các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, cán bộ y tế trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu ung thư, phát hiện sớm các bệnh ung thư nhằm tìm các biện pháp phòng ngừa và điều trị để góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng.

- Nghiên cứu và phát hiện sớm các bệnh ung thư, đặc biệt ung thư biểu mô…, hóa mô miễn dịch, nghiên cứu về GEN và thực hiện các chương trình và dự án về cải thiện sức khỏe cộng đồng.

- Các dịch vụ khoa học công nghệ: Chuyển giao các kỹ thuật khoa học công nghệ và các kỹ thuật hiện đại trong phát hiện sớm và sàng lọc ung thư trong cộng đồng. 

Thực hiện các chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng nhằm giúp người dân ý thức được tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư, đặc biệt ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đường tiêu hóa  …Tổ chức các khóa đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ y tế về việc khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh ung thư đường sinh sản . Tổ chức hội thảo, tập huấn về lĩnh vực ung thư.

  - Tìm kiếm các nguồn học bổng về ung thư ở các nước tiên tiến cho cán bộ y tế nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao tay nghề để phục vụ tốt hơn cho bệnh nhân ung thư.