Menu

Viện Hợp tác Nghiên cứu Ung thư & Phát triển Sức khỏe Cộng đồng

Chức năng, nhiệm vụ

ICRC có Chức năng và nhiệm vụ: 

- Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để tìm kiếm các chương trình, dự án, nhằm tài trợ cho các nghiên cứu, đào tạo và các chương trình can thiệp cộng đồng nhằm cải thiện và nâng cao sức khỏe của người dân.

- Hợp tác với các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, cán bộ y tế trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu ung thư, phát hiện sớm các bệnh ung thư nhằm tìm các biện pháp phòng ngừa và điều trị để góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng.

- Nghiên cứu và phát hiện sớm các bệnh ung thư, đặc biệt ung thư biểu mô…, hóa mô miễn dịch, nghiên cứu về GEN và thực hiện các chương trình và dự án về cải thiện sức khỏe cộng đồng.

- Các dịch vụ khoa học công nghệ: Chuyển giao các kỹ thuật khoa học công nghệ và các kỹ thuật hiện đại trong phát hiện sớm và sàng lọc ung thư trong cộng đồng. 

Thực hiện các chương trình giáo dục sức khỏe cộng đồng nhằm giúp người dân ý thức được tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư, đặc biệt ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đường tiêu hóa  …Tổ chức các khóa đào tạo và nâng cao năng lực cho cán bộ y tế về việc khám sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh ung thư đường sinh sản . Tổ chức hội thảo, tập huấn về lĩnh vực ung thư.

  - Tìm kiếm các nguồn học bổng về ung thư ở các nước tiên tiến cho cán bộ y tế nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao tay nghề để phục vụ tốt hơn cho bệnh nhân ung thư.