Menu

Viện Hợp tác Nghiên cứu Ung thư & Phát triển Sức khỏe Cộng đồng

  • TẬP HUẤN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THU THẬP MẪU BỆNH PHẨM VÀ CHẨN ĐOÁN MÔ BỆNH HỌC TRONG UNG THƯ (20 Hình)
  • Hoạt Động (16 Hình)
  • ICRC viếng thăm và làm việc với Tổ chức Sáng kiến Ung thư Hoa Kỳ (Global Cancer Initiative – GCI) (4 Hình)
  • ICRC viếng thăm và làm việc với BioIVT (26 Hình)
  • Hợp tác Việt - Nhật (2 Hình)
  • Nghiên cứu (2 Hình)
  • Thư viện ảnh (8 Hình)
  • Hoạt động (4 Hình)
  • Thư viện ảnh (1 Hình)
  • ICRC LÀM VIỆC TẠI HOA KỲ 2024 (19 Hình)