Menu

Viện Hợp tác Nghiên cứu Ung thư & Phát triển Sức khỏe Cộng đồng

Phương pháp mới điều trị và phòng ngừa di căn cho bệnh nhân ung thư

Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên làm sáng tỏ rằng tế bào ung thư sử dụng axit béo làm nhiên liệu chính để di căn sang hạch bạch huyết.